BIDASH – Жалғызым

Director: Oljas Ibraev @ortesso
1st AD : Azamat Batyrkhanov @batyrkhanov_15
DP: Nuraibek Zhanibekov @zhanibekovnn
Production: 88 Entertainment @88.entertainment
Color: Assan Zhanzhigitov @janjiqitov
Stylist: Bidash
Make-up: @make_up_alinka

#Bidash #БалжанБидаш #Жалғызым

You might be interested in