LIP B l ANH ƠI ANH À l OFFICIAL MV

LIP B l ANH ƠI ANH À l OFFICIAL MV
Official MV Anh Ơi Anh À – Lip B
#AOAA
Bảo Air Page: https://www.facebook.com/jun.nguyen.355
Toofp Page: https://www.facebook.com/hoangphuc1192
Đăng ký kênh: http://yeah1.net/LipB
Tải chơi miễn phí Gunpow Mobi: http://m.onelink.me/88650c92

Beat: Benjamins by Mantra

Lip B (Light In Pandora Box) is a 4-member-girlgroup which is under management of 6th Sense Entertainment JSC.
(Lip B là nhóm nhạc nữ 4 thành viên, lựa chọn và đào tạo bởi công ty 6SE)

Members:
Na Whan (D.O.B: Sep 5, 1993) Annie (D.O.B: Dec 25, 1995) Mei (D.O.B: Feb 14, 1995) Yori (D.O.B: Mar 2, 1995)

Official FB fanpage: https://www.facebook.com/lipb.6se
Members’ facebook:
Mei (rapper): [FB] https://goo.gl/8ssJLw
Annie (main vocalist – leader): [FB] https://goo.gl/841vwK
Yori (main vocalist): [FB] https://www.facebook.com/yoriLipB
Na Whan (visual): [FB] https://www.facebook.com/na.whan.9
6th Sense Entertainment JSC: https://www.facebook.com/6SEVN
6SE goodies @ http://shop.6se.vn/

You might be interested in