What Is Love? – Hồ Ngọc Hà (OFFICIAL)

Ho Ngoc Ha Entertainment presents

Music Video “What Is Love?” – Hồ Ngọc Hà

Directed by Đinh Hà Uyên Thư
D.O.P: Cường Nguyễn Ngọc C.U
Song writer: Kiên Trần
Lyrics: Hồ Ngọc Hà
Arranged by: Hoàng Touliver
Choreographer: Tô Lâm
Dance group: Hoàng Thông

Ho Ngoc Ha Entertainment, T Production & Blue Production Team 2015

www.facebook.com/casihongocha
www.facebook.com/hongocha

You might be interested in